Duyên Hà trúng nhiều gói thầu ngành điện

(BĐT) - Công ty TNHH Duyên Hà vừa được Công ty Điện lực Thái Bình (bên mời thầu) lựa chọn là nhà thầu trúng Gói thầu NPC-JICA-TB-W02 của Tiểu dự án Mở rộng và cải tạo lưới điện trung hạ áp tỉnh Thái Bình thuộc Dự án Sử dụng nguồn vốn tín dụng ngành điện PSL3 - vay vốn Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Giá trúng thầu là 45,82 tỷ đồng, giá gói thầu là 45,88 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,13% thông qua đấu thầu rộng rãi. Thời gian thực hiện hợp đồng là 180 ngày.

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Duyên Hà có vốn điều lệ hơn 1.600 tỷ đồng, địa chỉ tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Trong vòng gần 4 năm trở lại đây, Công ty được công khai trúng 39 gói thầu, tất cả là các gói thầu xây lắp ngành điện và được đấu thầu rộng rãi. Các gói thầu này do nhiều công ty điện lực ở các địa phương mời thầu, đa số đều do Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) làm chủ đầu tư (20/39 gói thầu do EVNNPC phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu).

Hiện tại, Công ty TNHH Duyên Hà đang trong thời gian thực hiện hợp đồng của 4 gói thầu. Ngoài gói thầu vừa trúng thầu nêu trên, 3 gói thầu còn lại có giá trúng thầu lần lượt là 45,3 tỷ đồng; 22,6 tỷ đồng và 6,1 tỷ đồng.   

 

Khánh Ngọc