Đường Quảng Ngãi lãi quý II tăng 40%, vượt kế hoạch 189%

Công ty đã vượt 189% kế hoạch lợi nhuận ròng sau nửa năm. Tuy nhiên kế hoạch này đã giảm rất mạnh so với cùng kỳ năm trước, chỉ bằng 19% thực hiện của năm 2017.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

CTCP Đường Quảng Ngãi (UPCoM: QNS) công bố báo cáo tài chính nửa đầu năm 2018 với doanh thu quý II đạt 2.375 tỷ đồng, tăng 13,5%; giá vốn tăng thấp hơn 9,5% đã giúp lãi gộp đạt 656 tỷ đồng, tăng 25%. Biên lãi gộp cải thiện từ 25% lên 27,6%.

Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh từ 9,2 tỷ lên 20,6 tỷ, chi phí quản lý tăng từ 35 tỷ lên 53,3 tỷ đồng. Do vậy, lãi ròng QNS đạt 373,7 tỷ đồng, tăng trưởng 40%.

Công ty cho biết những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh quý II gồm sản lượng đường vụ 2017-2018 tăng 50% so với vụ 2016-2017 nhờ tập trung đầu tư và phát triển vùng nguyên liệu mía phù hợp giúp tăng năng suất và chất lượng mía; dây chuyền sản xuất sản phẩm sữa đậu nành Vinasoy hoạt động ổn định, giúp tiết kiệm chi phí trong sản xuất, hạ giá thành; nhà máy Điện sinh khối An Khê chính thức đi vào hoạt động trong năm giúp lợi nhuận gia tăng.

Đường Quảng Ngãi lãi quý II tăng 40%, vượt kế hoạch 189% - ảnh 1
Lũy kế nửa đầu năm, công ty ghi nhận 3.973 tỷ đồng doanh thu thuần và 561 tỷ lãi ròng; lần lượt tăng trưởng 1,3% và 14,7% cùng kỳ năm trước.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018, QNS đề ra mục tiêu kinh doanh với 7.000 tỷ tổng doanh thu và 194 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Do vậy, công ty mới thực hiện được 56,7% chỉ tiêu doanh thu nhưng đã vượt 189% kế hoạch lãi ròng. Kế hoạch kinh doanh năm 2018 của công ty giảm rất mạnh về chỉ tiêu lợi nhuận khi chỉ tương đương 19% thực hiện năm trước.

Tại thời điểm cuối quý II, tổng nguồn vốn của QNS tăng thêm 1.336 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngắn hạn tăng mạnh nhất từ 1.404 tỷ đồng lên 2,357 tỷ đồng, tức tăng thêm 953 tỷ đồng.


NDH