Đường Kon Tum: Doanh thu 176 tỷ đồng, lãi chỉ 16 triệu đồng

(BĐT) - Công ty CP Đường Kon Tum vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ tài chính 2018 (bắt đầu từ 1/7/2017 - 31/12/2017). 

Theo đó, doanh thu thuần đạt 176 tỷ đồng, tăng 417% so với con số 34 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ vỏn vẹn hơn 16 triệu đồng, trong khi nửa đầu năm niên độ tài chính năm 2017 Công ty đạt hơn 6,5 tỷ đồng.

Nguyên nhân chính dẫn đến lợi nhuận giảm mạnh là do giá bán đường giảm tới 14,4% so với cùng kỳ năm tài chính 2017, từ 15.500 đồng/kg xuống còn 13.112 đồng/kg. Điều này khiến cho lợi nhuận gộp nửa đầu năm tài chính 2018 chỉ đạt 3,5 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ năm tài chính 2017.

Nửa đầu năm tài chính 2018, Đường Kon Tum cho biết đã bán được hơn 5,3 triệu kg đường, tăng gần 165% so với cùng kỳ 2017. Còn khối lượng mật bán được đạt 24,7 nghìn kg, giảm 98,35% so với cùng kỳ năm tài chính 2017.

Thế Anh