Dược Hậu Giang giảm 25% lãi ròng trong quý II do hạch toán thuế

Chi phí bán hàng tăng và hạch toán thuế khiến lợi nhuận của Dược Hậu Giang giảm 14% trong nửa đầu năm. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo BCTC quý II hợp nhất, CTCP Dược Hậu Giang (HOSE: DHG) ghi nhận doanh thu thuần 933 tỷ đồng, tăng chưa đến 1% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn háng bán giảm gần 2%, đẩy lợi nhuận gộp tăng 4% đạt 436 tỷ đồng.

Chi phí quản lý được tiết giảm 21%, xuống gần 68,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí bán hàng trong kỳ tăng gần 21% lên gần 183 tỷ đồng.

Kết thúc quý II, Dược Hậu Giang lãi trước thuế hơn 190 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, sau khi trừ thuế, lãi ròng của DHG giảm 25% còn hơn 138,8 tỷ đồng.

Công ty cho biết, từ 1/4, DHG nhận sáp nhập công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG và công ty TNHH MTV Inbao bì DHG 1 thành chi nhánh Nhà máy Dược phẩm DHG tại Hậu Giang. Việc nhận sáp nhập này làm phát sinh chi phí thuế TNDN hoãn lại cho hàng tồn kho (lãi chưa thực hiện) 25 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thuế thu nhập quý II, công ty tạm tính cho cả giai đoạn 6 tháng, trong khi cùng kỳ năm trước công ty chưa phải thực hiện hạch toán thuế TNDN theo mức điều chỉnh năm 2016.

Dược Hậu Giang giảm 25% lãi ròng trong quý II do hạch toán thuế - ảnh 1
Lũy kế 6 tháng, DHG ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế lần lượt 1.841 tỷ đồng và 361 tỷ đồng, cùng tăng 2% và thực hiện 47% kế hoạch cả năm. Tuy nhiên, lãi ròng giảm 14%, còn gần 310 tỷ đồng.

Tổng tài sản của DHG sau nửa năm ở mức 4.245 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu kỳ. Tài sản ngắn hạn chiếm 74%, chủ yếu là tiền và tiền gửi hơn 1.718 tỷ đồng. Hàng tồn khó giá trị 780 tỷ đồng, chiếm 18% cơ cấu tài sản.

Về nguồn vốn, công ty đang có 657,3 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn, chiếm 53% nợ ngắn hạn. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối tháng 6 đạt hơn 339 tỷ đồng, bên cạnh khoản quỹ đầu tư phát triển hơn 1.270 tỷ đồng.


NDH