DSN chốt quyền trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 36%

(BĐT) - Ngày 9/1/2018, Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen (Mã CK: DSN) sẽ chốt quyền chi trả cổ tức tiền mặt đợt 1/2017 với tỷ lệ 36%. Đây cũng là ngày chốt quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2018, dự kiến được tổ chức và ngày 7/2/2018.

DSN là một trong số ít các doanh nghiệp duy trì tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt cao qua các năm. Trong năm 2017, Công ty dự kiến chi trả với tỷ lệ tối thiểu là 36%. Trước đó, Công ty đã chi trả cổ tức với tỷ lệ 50% trong năm 2016.

Về tình hình hoạt động 3 quý đầu 2017, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 172,3 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 78 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2016.

EPS tương ứng 5.407 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối kỳ đạt 92 tỷ đồng trên 120,8 tỷ đồng vốn điều lệ.

Hoàng Hải