DPR chốt trả cổ tức tiền mặt đợt 3/2017 tỷ lệ 30%

(BĐT) - HĐQT Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú (mã: DPR) vừa chốt kế hoạch trả cổ tức tiền mặt đợt 3/2017, với tỷ lệ thực hiện là 30%. Thời gian thanh toán dự kiến vào tháng 11/2018.

8 tháng năm 2018, Công ty tiêu thu được 7.495,4 tấn mủ cao su, với mức giá bình quân đạt 34,7 triệu đồng/tấn, thu về hơn 493,2 tỷ đồng doanh thu và trên 210,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, Công ty đã hoàn thành 67,4% kế hoạch doanh thu và vượt 11% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.

Ban điều hành Công ty đặt mục tiêu tăng sản lượng để hạ giá thành sản phẩm. Giá thành bình quân năm 2018 đạt khoảng 31 triệu đồng/tấn, trong khi giá bán bình quân đạt 33 triệu đồng/tấn.

T.H