Doanh thu The PAN Group 9 tháng gấp đôi cùng kỳ

Nếu không tính các khoản lợi nhuận bất thường, lãi trước thuế 9 tháng của Tập đoàn tăng 16% so với cùng kỳ 2017.
Doanh thu The PAN Group 9 tháng gấp đôi cùng kỳ

Theo BCTC hợp nhất quý III vừa công bố, sau 9 tháng, CTCP Tập đoàn PAN (HOSE: PAN, The PAN Group) ghi nhận doanh thu thuần 5.419 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ 2017. Trong đó, doanh thu từ mảng kinh doanh nông nghiệp (PAN Farm) và thực phẩm (PAN Food) đóng góp lần lượt là 3.986 tỷ đồng và 1.524 tỷ đồng, chiếm 72% và 28% cơ cấu.

Kết quả này có được chủ yếu nhờ đẩy mạnh hoạt động kinh doanh hiệu quả tại các công ty thành viên cùng với đóng góp từ thành viên mới trong năm 2018 – công ty CP Thực phẩm Sao Ta (FMC). Kết thúc 3 quý đầu năm 2018, doanh thu của FMC đóng góp 52,5% tổng doanh thu của tập đoàn.

Doanh thu The PAN Group 9 tháng gấp đôi cùng kỳ - ảnh 1
Kết quả kinh doanh của The PAN Group (Đvt: tỷ đồng)
Sau 9 tháng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của PAN đạt 323 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ 2017, nếu không tính lợi nhuận bất thường từ đánh giá lại giá trị hợp lý của khoản mục đầu tư khi đạt quyền kiểm soát doanh nghiệp trong năm trước.

Với các yếu tố thuận lợi từ nhu cầu thị trường tăng và đặc thù cuối năm là mùa cao điểm của cả ngành nông nghiệp và thực phẩm, The PAN Group tự tin sẽ đạt chỉ tiêu lợi nhuận được ĐHĐCĐ thông qua từ đầu năm.

Về tình hình tài chính, tập đoàn có 2.683 tỷ đồng tiền mặt và tương đương tiền, đảm bảo đáp ứng tốt khả năng thanh khoản và nhu cầu hoạt động kinh doanh, chuẩn bị sẵn sàng cho các hoạt động đầu tư và các dự án trong tương lai. Đây là điều kiện cần thiết để The PAN Group tiếp tục chiến lược M&A trong quý IV và đầu năm 2019.

Đến cuối quý III, sau khi hoàn tất thương vụ phát hành 10% vốn cho Tập đoàn Sojitz và hoàn thành phát hành trái phiếu với giá trị 1.135 tỷ đồng, tổng tài sản của The PAN Group ở mức 9.155 tỷ đồng, tăng 153% so với thời điểm đầu năm. Cơ cấu tài sản được duy trì hợp lý với tổng nợ phải trả 3.678 tỷ đồng, chiếm 40% cơ cấu, trong đó nợ ngắn hạn là 2.002 tỷ đồng, nợ dài hạn 1.676 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 5.480 tỷ đồng, tương đương 60% tổng tài sản.

The PAN Group là một trong các công ty nông nghiệp – thực phẩm có quy mô hàng đầu cả nước với gần 20 công ty con và công ty liên kết có uy tín hàng đầu trong ngành như Bibica, CTCP Giống cây trồng Trung ương (HOSE: NSC), Thực Phẩm Sao Ta… Tập đoàn hướng tới vị trí dẫn đầu ở quy mô khu vực trong lĩnh vực nông nghiệp – thực phẩm, với cam kết cung cấp các sản phẩm an toàn, dinh dưỡng trong chuỗi giá trị hoàn chỉnh và tạo lập giá trị bền vững cho các bên liên quan.


NDH