Doanh thu tăng mạnh, Dệt may G.HOME vẫn lỗ

(BĐT) - Công ty CP Dệt may G.HOME (G.HOME) vừa công bố cùng lúc báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 và quý I/2017. Theo báo cáo tài chính năm 2016, doanh thu của Công ty đạt 351 tỷ đồng, tăng 17% tỷ đồng so với năm 2015, lợi nhuận ròng đạt 12,5 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2015.

Theo báo cáo, trong quý I/2017, G.HOME đạt doanh thu gần 90 tỷ đồng, tăng tới 36% so với cùng kỳ 2016. Tuy nhiên, do giá vốn tăng tới 44% nên lợi nhuận gộp quý I/2017 giảm 28% so với quý I/2016. Thêm nữa, chi phí tài chính tăng mạnh từ 3,7 tỷ đồng lên 5,2 tỷ đồng, cùng với chi phí quản lý doanh nghiệp tăng tới 35% nên cuối quý I/2017, G.HOME lỗ gần 1 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế; mặc dù vậy, so với quý I/2016, Công ty vẫn lãi hơn 2 tỷ đồng.

Đến thời điểm này, G.HOME vẫn chưa tiến hành họp ĐHĐCĐ năm 2017. Công ty đã xin Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gia hạn thời gian Đại hội, dự kiến Công ty sẽ tổ chức ĐHĐCĐ trong tháng 6 năm nay.

G.HOME có vốn điều lệ gần 150 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất bông tấm, bông đánh tơi, chần bông và xuất nhập khẩu.         

Việt Nguyễn