Doanh thu PVN 4 tháng đầu năm đạt 225.600 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch đề ra

Tổng doanh thu của toàn tập đoàn 4 tháng ước đạt 225.600 tỷ đồng, vượt 9,5% kế hoạch 4 tháng và bằng 36,9% kế hoạch năm.
Doanh thu PVN 4 tháng đầu năm đạt 225.600 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch đề ra.
Doanh thu PVN 4 tháng đầu năm đạt 225.600 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch đề ra.

Theo tin từ Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN), trong 4 tháng đầu năm, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn hoàn thành vượt mức, có chỉ tiêu vượt hơn 11% kế hoạch đề ra.

Cụ thể: Tổng doanh thu của toàn tập đoàn 4 tháng ước đạt 225.600 tỷ đồng, vượt 9,5% kế hoạch 4 tháng và bằng 36,9% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước toàn tập đoàn ước đạt 31.400 tỷ đồng, vượt 8,6% so với kế hoạch 4 tháng và bằng 35,9% kế hoạch năm.

Các dự án đầu tư của tập đoàn và các đơn vị thành viên được kiểm soát chặt chẽ. Tập đoàn thường xuyên báo cáo các cấp trên tiến độ, những khó khăn, vướng mắc để kịp thời có giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ Tập đoàn.

Cũng trong 4 tháng đầu năm, nhiều đơn vị tập đoàn công bố báo cáo tài chính quý I/2019 với nhiều dấu hiệu khởi sắc. Đại hội đồng cổ đông thường niên được các đơn vị tổ chức thành công.

Trong những tháng tiếp theo, PVN và các đơn vị thành viên tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ ứng phó với sự bất ổn của giá dầu để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.


Trí thức trẻ