Doanh thu của đại gia mía đường tăng đột biến

Doanh thu thuần nửa đầu niên độ 2017-2018 của Thành Thành Công - Biên Hòa tăng hơn 3.370 tỷ đồng so với cùng kỳ.
Hàng loạt chỉ tiêu tài chính của SBT biến động mạnh sau sáp nhập.
Hàng loạt chỉ tiêu tài chính của SBT biến động mạnh sau sáp nhập.

Báo cáo tài chính bán niên đầu tiên sau thương vụ sáp nhập hai doanh nghiệp lớn nhất ngành mía đường của Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (mã chứng khoán: SBT) cho thấy hàng loạt chỉ tiêu biến động mạnh.

Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ trong nửa đầu niên độ 2017-2018 xấp xỉ 5.470 tỷ đồng, tăng hơn 3.370 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu doanh thu tương đối ổn định khi mảng đường vẫn chiếm tỷ trọng hơn 92,5%. Một số thay đổi nhỏ mới xuất hiện do lần đầu công ty ghi nhận gần 200 tỷ đồng doanh thu bán sản phẩm từ cao su.

Chi phí quản lý doanh nghiệp khi hợp nhất hai doanh nghiệp đầu ngành tăng hơn ba lần, lên mức 217 tỷ đồng. Trong đó, chi phí nhân viên tăng gần 66 tỷ đồng và chiếm tỷ trọng lớn nhất do số lượng người lao động tăng hơn 2.800 người so với thời điểm đầu niên độ. Chi phí bán hàng cũng tăng gấp năm lần, từ 30 tỷ đồng lên trên 150 tỷ.

Giá vốn bán hàng chênh lệch không tương ứng với doanh thu khiến tỷ suất lợi nhuận gộp bị thu hẹp, cộng thêm chi tiêu đột biến nên lợi nhuận sau thuế chỉ còn 259 tỷ đồng, tăng gần 41% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 48% kế hoạch đề ra.

Tổng nguồn vốn của công ty tính đến thời điểm giữa niên độ cũng tăng hơn 10.000 tỷ đồng, lên mức 17.853 tỷ mà nguyên nhân chính đến từ việc tăng vốn và thặng dư vốn cổ phần. Trong kỳ, công ty thực hiện nhiều khoản vay ngân hàng ngắn và dài hạn nên nợ phải trả cũng tăng hơn 6.000 tỷ đồng, chiếm 60% trong cơ cấu nguồn vốn.

Trong năm đầu tiên Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh và Công ty cổ phần Đường Biên Hòa về chung một nhà, doanh nghiệp này đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận hợp nhất lần lượt đạt 9.900 tỷ đồng và 680 tỷ đồng. Việc đổi tên nhằm “gìn giữ những tinh túy trong thương hiệu Đường Biên Hòa và gia tăng vị thế của SBT sau sáp nhập” được thực hiện vào tháng 11/2017. Công ty dự kiến sẽ thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý hiện hành bằng cách lược bỏ Ban kiểm soát để phù hợp thông lệ quốc tế và định hướng hoạt động.

Không lâu sau khi báo cáo tài chính được công bố, bà Đặng Huỳnh Ức My – Thành viên HĐQT công ty đã đăng ký mua thêm 5 triệu cổ phiếu theo phương thức khớp lệnh để tăng tỷ lệ sở hữu lên 5,84%, tương ứng 32,5 triệu cổ phiếu. Với thị giá hiện tại xấp xỉ 18.000 tỷ, ước tính “công chúa mía đường” phải chi khoảng 90 tỷ đồng để gom khối cổ phiếu này.


Vnexpress