Doanh thu 6 tháng Haxaco đạt 2.311 tỷ đồng

Doanh thu thuần 6 tháng của Haxaco đạt 2.310,6 tỷ đồng, tăng 8%.

Công ty cổ phần Dịch vụ Ôtô Hàng Xanh (Haxaco - HoSE: HAX) vừa công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2019 với doanh thu thuần tăng 8% lên 2.310 tỷ đồng. Doanh thu của công ty thu về từ hoạt động kinh doanh xe, dịch vụ sửa chữa, bán phụ tùng và từ các hoạt động khác. Giá vốn cũng tăng nhanh hơn khiến lợi nhuận gộp giảm 0,3% còn 96,4 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí tài chính, chủ yếu là chi phí lãi vay tăng mạnh lên 40,1% lên 24,8 tỷ đồng và doanh thu từ hoạt động tài chính giảm 41,7%, xuống 0,14 tỷ đồngkhiến lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt giảm 12,1% và 10,7%, còn 37,7 tỷ đồng và 30 tỷ đồng. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) 6 tháng đạt 851 đồng.

Doanh thu 6 tháng Haxaco đạt 2.311 tỷ đồng - ảnh 1
Đơn vị: tỷ đồng.
Cuối tháng 6, công ty có tổng tài sản 1.776 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở khoản mục hàng tồn kho (747 tỷ đồng) và các khoản phải thu ngắn hạn (491 tỷ đồng), chiếm 70% tổng tài sản.

Thành lập năm 2000, Haxaco hiện là nhà phân phối, kinh doanh phụ tùng Mercedes-Benz lớn nhất Việt Nam (chiếm 40% thị phần năm 2018), thực hiện dịch vụ bảo hành, sửa chữa và kinh doanh xe Mercedes-Benz đã qua sử dụng.

Năm 2019, công ty đặt kế hoạch doanh thu 5.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 122 tỷ đồng. Như vâỵ, lũy kế 6 tháng, công ty hoàn thành 41% kế hoạch doanh thu và 24,6% kế hoạch lợi nhuận.

Quý 1, Mercedes tiêu thu 1.434 chiếc xe, tăng nhẹ 29 chiếc so với cùng kỳ năm trước. Do tốc độ tăng trưởng khá thấp nên thị phần Mercedes đã giảm từ 2,4% trong quý 1/2018 xuống còn 2% trong quý 1 năm nay. Điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới Haxaco, khiến giá cổ phiếu HAX gần như đi ngang trong 5 tháng đầu năm và chỉ mới phục hồi từ đầu tháng 7.


NDH