Doanh thu 6 tháng của Than Vàng Danh hơn 2.000 tỷ đồng

Than Vàng Danh đã thực hiện gần 58% kế hoạch doanh thu năm.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Tại Hội nghị sơ kết công tác sản xuất kinh doanh quý II, CTCP Than Vàng Danh - Vinacomin (HNX: TVD) thông báo doanh thu 6 tháng đầu năm đạt trên 2.000 tỷ đồng, thực hiện 57,7% kế hoạch năm.

Về sản lượng, than nguyên khai sản xuất trên 1,5 triệu tấn, tăng 111,4% so với cùng kỳ; mét lò đào mới 13.711 mét, đạt 51,1% kế hoạch năm (trong đó, mét lò neo là 871 mét, đạt 54,3% kế hoạch năm); than sạch sản xuất trên 1,3 triệu tấn, bằng 59,6% kế hoạch năm; than tiêu thụ trên 1,3 triệu tấn, bằng 55,6% kế hoạch năm.

Về công tác xây dựng kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm, TVD đưa chỉ tiêu sản xuất 1,06 triệu tấn than nguyên khai; 13.100 mét lò đào mới; tiêu thụ than đạt 1,32 triệu tấn. Doanh thu kế hoạch là 1.927 tỷ đồng.

Tại đại hồi đồng cổ đông thường niên 2018, Than Vàng Danh đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2018 với doanh thu 3.277 tỷ và lợi nhuận trước thuế hơn 41 tỷ đồng. Như vậy, nếu hoàn thành kế hoạch 6 tháng cuối năm, TVD có khả năng vượt 20% kế hoạch doanh thu năm.


NDH