Doanh nghiệp ngừng hoạt động, chờ giải thể giảm 27,7%

(BĐT) - Cục Quản lý đăng ký kinh doanh cho biết, trong tháng 1/2018, số doanh nghiệp (DN) tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể của cả nước là 4.678 DN, giảm 27,7% so với cùng kỳ năm trước. 

Tỷ lệ DN tạm ngừng hoạt động trong tháng này có mức giảm mạnh là: bán buôn; bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy giảm 45,9%; hoạt động dịch vụ khác giảm 28,3%; khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác giảm 26,1% và nghệ thuật, vui chơi và giải trí giảm 21,4%.

Phân theo quy mô vốn, số lượng DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể phần lớn là những DN có quy mô vốn đăng ký đến 10 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 91% trên tổng số DN tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể. 

Trong tháng 1/2018, tổng số DN thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động của cả nước là 15.426 DN, trong đó, có 10.839 DN thành lập mới và 4.587 DN quay trở lại hoạt động. Tổng số vốn đăng ký trong tháng là 316.361 tỷ đồng. Tháng đầu năm cũng ghi nhận cả nước đã 4.587 DN quay trở lại thị trường.

                

Việt Anh