Doanh nghiệp khởi nghiệp sẽ được ưu tiên hỗ trợ đầu tư

(BĐT) - Dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp (DN) đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đưa ra lấy ý kiến rộng rãi ngày 12/6.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo Dự thảo Nghị định, DN có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư, dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư, dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư sẽ được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư. Ưu tiên hỗ trợ đầu tư cũng sẽ được dành cho DN khởi nghiệp và DN xây dựng vùng nguyên liệu có hợp đồng liên kết với người dân.

Về cơ chế hỗ trợ đầu tư, Thủ tướng Chính phủ giao tổng mức vốn hỗ trợ trung hạn cho địa phương mục hỗ trợ DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Hàng năm, khi có DN đủ điều kiện hỗ trợ, Thủ tướng Chính phủ quyết định giao tổng mức vốn hỗ trợ và danh mục dự án; giao Bộ KH&ĐT thông báo mức vốn hỗ trợ cho từng dự án.

Khi hạng mục đầu tư của dự án hoàn thành và nghiệm thu, ngân sách nhà nước sẽ giải ngân 70% mức vốn hỗ trợ; sau khi dự án hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sản xuất, kinh doanh thì được giải ngân 30% mức vốn hỗ trợ còn lại.

Vốn giao cho DN chưa giải ngân hết trong năm kế hoạch ngân sách sẽ được chuyển sang năm sau giải ngân tiếp. Trường hợp sau 2 năm mà DN vẫn chưa giải ngân hết thì số vốn còn lại chỉ được điều chuyển cho DN khác thực hiện theo quy định của nghị định này.

Mai Phương