Doanh nghiệp dệt may than phiền vì thông tư 37

Các doanh nghiệp dệt may tiếp tục bức xúc về những quy định trong Thông tư 37 hiện hành của Bộ Công thương đối với công tác kiểm tra và kiến nghị bỏ một số quy định trong Thông tư này.
Doanh nghiệp dệt may than phiền vì thông tư 37


FBNC