Doanh nghiệp dệt may khó khăn vì đơn hàng giảm mạnh

Lượng đơn hàng thiếu hụt nghiêm trọng so với năm 2015 đang khiến nhiều doanh nghiệp rơi vào cảnh khó khăn.
Doanh nghiệp dệt may khó khăn vì đơn hàng giảm mạnh


FBNC