DN đề nghị cấp phép thăm dò cát tại Lâm Đồng

(BĐT) - Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nguyễn Quốc Khánh vừa có hồ sơ đề nghị được cấp phép thăm dò khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. 

Cụ thể, doanh nghiệp này đề nghị được cấp phép thăm dò khoáng sản cát tại khu vực có diện tích rộng 3,07ha (tương đương 1,3km chiều dài lòng suối) tại xã Bình Thạnh.

Ngoài doanh nghiệp đề nghị cấp phép nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng cho biết, trong thời gian 30 ngày (kể từ ngày 25/9/2017), Sở vẫn tiếp tục nhận hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản của các tổ chức, cá nhân khác tại khu vực khoáng sản nêu trên. Việc lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp phép thăm dò khoáng sản sẽ được Sở thực hiện theo quy định.   

Hải Bình