DN có rủi ro cao phải dùng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

(BĐT) -Đó là một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo Thông tư đang được Bộ Tài chính xây dựng để hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo thông tư hướng dẫn về hoá đơn điện tử. Ảnh: Internet
Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo thông tư hướng dẫn về hoá đơn điện tử. Ảnh: Internet

Dự thảo nêu rõ, doanh nghiệp (DN) kinh doanh ở các lĩnh vực: điện lực; xăng dầu; bưu chính viễn thông; vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy; nước sạch; tài chính tín dụng; bảo hiểm; y tế; kinh doanh thương mại điện tử; kinh doanh siêu thị; thương mại thực hiện việc lập, tra cứu hoá đơn điện tử, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định. Đồng thời, các DN này phải đảm bảo việc truyền dữ liệu hoá đơn điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế. Đáp ứng được những điều này, các DN được sử dụng hoá đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế thì sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Xuân Yến