Điện Nông thôn Trà Vinh đặt mục tiêu lãi ròng tăng 28% trong năm 2019

(BĐT) - Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên của Công ty CP Phát triển điện nông thôn Trà Vinh, doanh nghiệp này đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2019 lần lượt đạt 479 tỷ đồng và 28 tỷ đồng. Con số này tăng trưởng tương ứng 9,36% và 28,59% so với kết quả thực hiện năm 2018. Bên cạnh đó, Công ty cũng dự kiến mức cổ tức của năm 2019 là ở mức 20%.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Điện Nông thôn Trà Vinh tiền thân là Ban Quản lý Điện nông thôn Trà Vinh, được thành lập, đi vào hoạt động với nguồn vốn gần 500 triệu đồng. Hiện Công ty có vốn điều lệ 52,8 tỷ đồng. Tính đến thời điểm cuối năm 2018, tổng tài sản của Điện Nông thôn Trà Vinh đạt 99,6 tỷ đồng, trong đó, nợ phải trả chiếm 7%.

 

Thế Anh