Điện lực Sơn La nỗ lực hoàn thành các dự án đúng tiến độ

(BĐT) - Theo báo cáo của Công ty Điện lực Sơn La, tính đến tháng 1/2018, khoảng 91% số hộ dân toàn tỉnh Sơn La sẽ được sử dụng điện lưới quốc gia (253.096 hộ có điện trong tổng số 277.982 hộ dân); trong đó số hộ dân nông thôn là 209.454 hộ, chiếm 89,4% tổng hộ dân (209.454 hộ có điện trong tổng số 234.340 hộ dân).
Điện lực Sơn La nỗ lực hoàn thành các dự án đúng tiến độ

Các Dự án đang triển khai thực hiện thi công xây lắp trên địa bàn tỉnh Sơn La gồm: Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 -2020 (theo Quyết định số 2081/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, gọi tắt là Dự án 2081), do Sở Công Thương tỉnh Sơn La làm chủ đầu tư, Công ty Điện lực Sơn La làm Tư vấn quản lý dự án; Dự án Cấp điện cho các hộ dân chưa có điện trên địa bàn 4 huyện Thuận Châu, Mường La, Bắc Yên, Phù Yên, với tổng số hộ dự kiến được cấp điện là 4.700 hộ, do Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm chủ đầu tư và nhiều dự án khác.

Hiện tại, Công ty Điện lực Sơn La và các đơn vị thi công đang gấp rút triển khai hoàn thành đóng điện các dự án nhằm cung cấp điện lưới quốc gia cho các hộ dân chưa có điện trên địa bàn Tỉnh, giúp hàng nghìn hộ dân được sử dụng điện trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Cụ thể, số lượng trạm biến áp (TBA) và số hộ dân dự kiến được đóng điện trước Tết Nguyên đán theo Dự án 2081 là 21 trạm; 26,351 km đường dây trung thế; 62,632 km đường dây hạ thế; 34 bản và 2.217 hộ dân được cấp điện.

Đối với Dự án Cấp điện cho các hộ dân chưa có điện trên địa bàn 4 huyện Thuận Châu, Mường La, Bắc Yên, Phù Yên, số lượng TBA và số hộ dân dự kiến được đóng điện trước Tết Nguyên đán 2018 là 26 trạm TBA, 31,778 km đường dây trung thế; 50,346 km đường dây hạ thế; 35 bản và 1.479 hộ dân sẽ được cấp điện. 

Hoàng Hương