Địa ốc Cao su tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 50%

(BĐT) - Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Cao su (Mã CK: RCD) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2017 vào ngày 30/11 tới đây với tỷ lệ 50%, tương đương 5.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 15/1/2018.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Công ty dự kiến sẽ chi hơn 26,5 tỷ đồng, tương đương với 5,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, để tạm ứng cổ tức cho cổ đông. Đây là mức chia cổ tức lớn nhất trong những năm gần đây. Trước đó, tỷ lệ trả cổ tức của Công ty qua các năm 2016, 2015 và 2014 lần lượt là 10%, 9% và 7,5%.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt gần 898,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 109,9 tỷ đồng, lần lượt vượt mức kế hoạch năm là 206% và 797%.

Năm 2017, Công ty đặt mức kế hoạch 150,7 tỷ đồng doanh thu, 13,63 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức bằng tiền mặt dự kiến với tỷ lệ 15%. 

Hoàng Hải