ĐHĐCĐ Xây dựng Hòa Bình: Chia cổ tức 55% cho năm 2017

(BĐT) - Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2018 của Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, tổ chức ngày 28/4/2018, đã thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt và 50% bằng cổ phiếu, đồng thời thống nhất với mục tiêu doanh thu năm 2018 là 20.680 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 1.068 tỷ đồng.
Quang cảnh ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.
Quang cảnh ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình.

Theo kết quả kinh doanh, năm 2017 doanh thu thuần của Hòa Bình đạt 16.037 tỷ đồng, tăng trưởng 49% so với năm 2016 và vượt 0,2% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế 860,5 tỷ đồng, tăng trưởng 51,5% so với năm 2016 và vượt 3,9% so với kế hoạch.

Góp phần đáng kể vào doanh thu năm 2017 có các công trình tiêu biểu như Saigon Centre 832 tỷ đồng, Gold Season 779 tỉ đồng, Vinhomes Central Park 609 tỷ đồng, Imperia Sky Garden 521 tỷ đồng, Gamuda Garden 445 tỷ đồng, Sun Grand City 425 tỷ đồng, Sunrise Cityview 432 tỷ đồng.

Ngoài ra, năm 2017, mối quan hệ cũng như sự hợp tác chiến lược bền vững giữa các chủ đầu tư và Hòa Bình như Vingroup, MIK group, Sun Group, Gamuda Land, BRG Group ngày càng được cải thiện dựa trên các hợp đồng ký kết mới.

Tổng giá trị trúng thầu 2017 đạt 20.480 tỷ đồng. Doanh số hợp đồng ký mới đến từ các khách hàng mới đạt 3.379 tỷ đồng. Các gói thầu D&B chiếm 29,6% tổng giá trị trúng thầu đạt 6.068 tỷ đồng, vượt 100% so với kế hoạch ban đầu.

Trên cơ sở đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô, thị trường tiềm năng, căn cứ vào giá trị hợp đồng đã ký và phân tích cẩn trọng SWOT (điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, rủi ro), năm 2018 Hòa Bình sẽ tiếp tục phát triển mạnh các hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty, đồng thời đẩy mạnh việc tham gia vào thị trường xây dựng hạ tầng công nghiệp và các dự án tại nước ngoài, nhất là các đối tác ở thị trường Myanmar, Trung Đông.

Ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình cho biết việc đặt mục tiêu doanh thu thuần năm 2018 là 20.680 tỷ, tăng 28,9% so với 2017, và lợi nhuận ròng đạt 1.068 tỷ, tăng 24,3% so với 2017 là hoàn toàn khả quan.

“Tổng giá trị hợp đồng dự trữ tại 31/12/2017 là 21.250 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong năm 2018 là 12.135 tỷ đồng, còn lại thực hiện từ năm 2019. Quý 1/2018 Hòa Bình đã trúng thầu các hợp đồng mới với tổng giá trị 3.810 tỷ đồng, dự kiến thực hiện năm 2018 là 3.111 tỷ đồng. Giá trị hợp đồng dự kiến sẽ ký tiếp trong 3 quý còn lại của năm 2018 là 23.190 tỷ đồng, trong đó dự kiến sẽ thực hiện 6.710 tỷ đồng trong năm 2018”, ông Lê Viết Hải nhấn mạnh.

Đặc biệt, Hòa Bình đã trình ĐHĐCĐ kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược trong năm 2018 với số lượng phát hành tối đa 25% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành. Giá phát hành không thấp hơn 2,5 lần giá trị sổ sách tại thời điểm phát hành, thời gian phát hành là sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017. Mục đích là để tăng vốn điều lệ và bổ sung vốn hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, Hòa Bình còn đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc phát hành 3.250.000 quyền mua cổ phiếu cho CBCNV: 1 quyền mua được mua 1 cổ phiếu với giá bằng mệnh giá. Quyền mua này có hiệu lực sau 3 năm kể từ 1/1/2018 với điều kiện CBCNV làm việc cho Hòa Bình liên tục trong 3 năm và không bị kỷ luật.

Trong nhiều năm trở lại đây, nhờ việc đa dạng hóa xây dựng ở phân khúc dân dụng, Hòa Bình liên tục trúng thầu nhiều dự án lớn, có yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật cao. Biên lợi nhuận gộp được giữ ổn định ở mức trên 10%, tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ ROE trên 40%, giá trị trúng thầu liên tục tăng trưởng cùng với doanh thu và lợi nhuận sau thuế.

Ngô Ngãi