ĐHCĐ LIG thông qua phương án tăng vốn thêm hơn 252 tỷ đồng

Sáng ngày 16/1, tại Hà Nội, CTCP Licogi 13 (mã chứng khoán là LIG) đã tổ chức Đại hội cổ đông bất thường.  Tỷ lệ cổ phần của cổ đông tham gia là 38, tương đương 79,29% số cổ phần có quyền biểu quyết.
ĐHCĐ LIG thông qua phương án tăng vốn thêm hơn 252 tỷ đồng

Đại hội đã thông qua báo cáo sơ bộ kết quả kinh doanh 2015 với doanh thu hợp nhất ước đạt 1.324 tỷ đồng, bằng 94,2% so với thực hiện năm 2014 và bằng 96,88% so với kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 48,6 tỷ đồng, tăng 90,06% so với thực hiện năm 2014 và hoàn thành 100% so với kế hoạch đề ra. 

Trong năm qua, Licogi 13 ghi nhận lợi nhuận từ đầu tư kinh doanh  bất động sản là 36,8 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 75,8% trong tổng lợi nhuận. Lãi cơ bản trên cổ phiếu EPS đạt 1.812,8 đồng/cổ phiếu, tăng 1,27% so với cùng kỳ. 

Ngoài ra, Đại hội cũng đã thông qua phương án phát hành thêm gần 25,3 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông theo tỷ lệ 10:12 để tăng vốn. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2016. 

Theo ông Bùi Đình Sơn, số vốn thu được từ đợt phát hành này, Công ty sẽ đầu tư 42,5 tỷ đồng vào dự án nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Khánh  - giai đoạn 1 (Đà Nẵng); 3,6 tỷ đồng vào Dự án nhà máy gạch Quảng Thắng; 40,25 tỷ đồng vào Dự án Khu dân cư và dịch vụ du lịch Cầu Hưng - Lai Nghi - giai đoạn 1 (Quảng Nam) ; 121,217 tỷ đồng vào dự án khu nhà ở quanh chợ trung tâm thị trấn Tây Đằng, Ba Vì - giai đoạn 1; 15 tỷ đồng đầu tư thiết bị, còn lại bổ sung vào vốn lưu động. 

Đại hội cũng thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh mới là ản xuất, phân phối lương thực, thực phẩm; đào tạo nghề, cung ứng lao động; kho vận (logistics)...

Theo Trang Ninh
ĐTCK

Tin liên quan