Đèo Cả phớt lờ báo cáo thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước?

(BĐT) - Mới đây, Bộ GTVT đã có văn bản yêu cầu Công ty CP Đầu tư Đèo Cả nghiêm túc, khẩn trương thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (KTNN), báo cáo kết quả thực hiện về Bộ GTVT và KTNN theo quy định.
Dự án Đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả, Quốc lộ 1. Ảnh: Minh Tuấn st
Dự án Đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả, Quốc lộ 1. Ảnh: Minh Tuấn st

Bộ GTVT cho biết, ngày 20/2/2017, Bộ đã có Văn bản số 1609/BGTVT yêu cầu Công ty CP Đầu tư Đèo Cả chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục kịp thời những sai sót, tồn tại đã nêu trong Báo cáo kiểm toán; nghiêm túc thực hiện rà soát và xử lý các kiến nghị của KTNN tại Văn bản số 136/TB-KTNN (thông báo kết quả thực hiện kiểm toán đối với phần đầu tư theo hình thức hợp đồng BT Dự án Đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả, Quốc lộ 1); phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vạn Ninh, Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa trong việc thực hiện các kiến nghị của KTNN.

Bộ GTVT cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án 85 nghiêm túc thực hiện các kiến nghị của KTNN tại Báo cáo kiểm toán thuộc trách nhiệm của Ban; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân bộ phận Tư vấn quản lý dự án liên quan đến quản lý chi phí đầu tư không chặt chẽ; giám sát Công ty Đầu tư Đèo Cả khắc phục các tồn tại đã nêu trong báo cáo kiểm toán, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ GTVT. Đối với các cục, vụ tham mưu thuộc Bộ GTVT, cần rà soát các nội dung liên quan của Thông báo kết quả kiểm toán để thực hiện, phối hợp thực hiện theo quy định, báo cáo về Bộ GTVT.

Công ty Đầu tư Đèo Cả và các đơn vị liên quan được yêu cầu báo cáo kết quả về Bộ GTVT trước ngày 15/3/2017.

Tuy nhiên, đến 29/5/2017, công ty này và các đơn vị liên quan vẫn chưa có báo cáo Bộ GTVT.      

Phan Ngọc