Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung tạm ứng cổ tức tỷ lệ 16%

(BĐT) - Theo Nghị quyết của HĐQT, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện miền Trung sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2017 theo tỷ lệ 16% trong ngày 1/12 tới đây. Tổng số tiền Công ty sẽ chi là 32 tỷ đồng, dự kiến thanh toán kể từ ngày 15/12/2017.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Trước đó, Công ty đã tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2017 trong ngày 30/10 với tỷ lệ 10%. Như vậy tổng mức tạm ứng chi trả cổ tức cho cả 2 đợt là 26%, bằng với tỷ lệ chi trả dự kiến đã được ĐHCĐ thường niên thông qua trước đó.

Trong 9 tháng năm 2017, Công ty ghi nhận mức doanh thu gần 235 tỷ đồng tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ 2016; lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 117,7 tỷ đồng, tăng hơn gấp 3,5 lần so với mức 32,6 tỷ đạt được cùng kỳ năm 2016.

Như vậy, Công ty đã vượt 78% kế hoạch doanh thu 132 tỷ và 53,6% kế hoạch lợi nhuận sau thuế 76,63 tỷ của năm 2017. 

Hoàng Hải