Đầu tư Hợp Long trúng gói thầu hơn 53 tỷ đồng tại Bắc Ninh

(BĐT) - Ban Quản lý các dự án xây dựng thị xã Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 3 Toàn bộ phần xây dựng + thiết bị thuộc Dự án Đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Đường tỉnh 277 đoạn từ Phù Đổng đến Quốc lộ 1A (địa phận xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, nhà thầu trúng thầu là Công ty CP Đầu tư Hợp Long. Giá trúng thầu là 53,219 tỷ đồng, giá gói thầu là 54,587 tỷ đồng, chênh lệch giảm 1,368 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 2,5%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 350 ngày, hợp đồng theo đơn giá cố định.

Công ty CP Đầu tư Hợp Long có vốn điều lệ 6 tỷ đồng, địa chỉ tại quận Đống Đa, Hà Nội.

Gói thầu nêu trên sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh Bắc Ninh và các nguồn vốn hợp pháp khác, được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.

Ban Quản lý các dự án xây dựng thị xã Từ Sơn cho biết, có 3 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu nhưng Công ty CP Dự án Đại Lộc và Liên danh An Thuận - Thành Công đều bị loại vì không đáp ứng yêu cầu về tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, không đáp ứng các yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm thực hiện Gói thầu.

Cụ thể, hồ sơ đề xuất về kỹ thuật của Công ty CP Dự án Đại Lộc không có một số thành phần của hồ sơ để chứng minh năng lực, kinh nghiệm như không có bảng kê khai thiết bị theo mẫu số 17 (thiết bị máy móc thi công chủ yếu); không có bảng kê khai doanh thu bình quân từ hoạt động xây dựng theo mẫu số 10; không có thuyết minh báo cáo tài chính năm 2016 và một trong các tài liệu chứng minh tình hình tài chính lành mạnh; cam kết thu xếp tài chính của ngân hàng có hiệu lực không đủ thời gian để thi công thực hiện hợp đồng…

Liên danh An Thuận - Thành Công bị loại vì thành viên liên danh là Công ty CP Xây dựng - Đầu tư Thành Công không có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, trong đó có lĩnh vực thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ tối thiểu hạng III; tài khoản của Nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hết hiệu lực từ 31/3/2017…     

Khánh Ngọc