Đấu thầu chăm sóc cây xanh tại Phú Quốc: Công Minh và Tây Nguyên ôm trọn

(BĐT) - Trong 1 năm qua, tại Phú Quốc đã có khoảng 10 gói thầu duy trì, chăm sóc, trồng cây xanh với tổng giá trị khoảng 120 tỷ đồng được tổ chức lựa chọn nhà thầu. Từ những kết quả đã công bố cho thấy, có 2 cái tên thay nhau trúng thầu là Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và Công ty TNHH Cây xanh Tây Nguyên.
Ảnh chỉ mang tính minh họa.
Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Tháng 5 vừa qua, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Phú Quốc công bố kết quả lựa chọn nhà thầu 4 gói thầu chăm sóc, duy trì cây xanh đã trồng trên một số tuyến đường tại huyện đảo này, với tổng giá trúng thầu khoảng 75,4 tỷ đồng.

Trong đó, Công ty TNHH Cây xanh Công Minh (gọi tắt là Công Minh) trúng  2 gói thầu. Cụ thể là Gói thầu Chăm sóc, duy trì cây xanh thuộc Dự án Chăm sóc, duy trì cây xanh đã trồng trên các tuyến (trong 3 năm 2017, 2018, 2019) và Gói thầu Chăm sóc, duy trì cây xanh thuộc Dự án Chăm sóc, duy trì cây xanh từ Ngã ba Công Binh đến Ngã ba Sân Bay trên tuyến đường An Thới - Dương Đông (trong 03 năm 2017, 2018 và 2019). Tổng giá trúng thầu 2 gói thầu này là 47,2 tỷ đồng.

Công ty TNHH Cây xanh Tây Nguyên (gọi tắt là Tây Nguyên) được lựa chọn thực hiện 2 gói thầu chăm sóc, duy trì cây xanh thuộc 2 dự án: Chăm sóc, duy trì cây xanh từ Ngã ba Đá Bàn đến Ngã ba  Búng Gội trên tuyến đường Dương Đông - Bãi Thơm (trong 03 năm 2017, 2018 và 2019) và Chăm sóc, duy trì cây xanh tuyến tránh từ Ngã ba Suối Đá đến cầu Suối Cao (trong 3 năm 2017, 2018 và 2019). Tổng giá trúng thầu 2 gói thầu này là khoảng 28,2 tỷ đồng.

Ngoài các gói thầu chăm sóc, duy trì cây xanh, trong 1 năm qua, Phú Quốc chi khoảng 43 tỷ đồng để trồng mới cây xanh trên một số tuyến đường, Công Minh và Tây Nguyên cũng là 2 nhà thầu lần lượt trúng các gói thầu này. Công Minh trúng 2 gói thuộc các dự án: Trồng mới cây xanh từ Ngã ba  Công Binh đến Ngã ba Sân bay trên tuyến An Thới - Dương Đông, Trồng mới cây xanh từ Ngã ba Đá Bàn đến Ngã ba Búng Gội trên tuyến đường Dương Đông - Bãi Thơm, với giá trúng thầu lần lượt là 10,6 tỷ đồng và 12,8 tỷ đồng. Tây Nguyên trúng 2 gói thầu thuộc các dự án: Trồng cây xanh tuyến An Thới - Dương Đông năm 2017 và Trồng mới cây xanh tuyến tránh từ Ngã ba Suối Đá đến cầu Suối Cao với giá trúng thầu lần lượt 11,7 tỷ đồng và 8,7 tỷ đồng.

Trên địa bàn toàn tỉnh Kiên Giang, với những kết quả đã công bố trong 1 năm qua, thì Công Minh và Tây Nguyên đã trúng rất nhiều gói thầu duy trì, chăm sóc, trồng mới cây xanh.

Việt Thắng