DAP - Vinachem lãi 196,3 tỷ đồng năm 2018, gấp 13 lần năm 2017

(BĐT) - Công ty CP DAP - Vinachem vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2018 và cả năm 2018. Theo đó, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Công ty trong quý IV/2018 lần lượt đạt 733,8 tỷ đồng và 48,1 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 22% và 3% so với cùng kỳ năm 2017. Lũy kế cả năm 2018, DAP - Vinachem báo lãi sau thuế 196,3 tỷ đồng, gấp hơn 13 lần so với năm 2017.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Cùng với tăng trưởng lợi nhuận đột biến, tình hình tài chính của DAP - Vinachem cũng có chuyển biến tích cực. Cụ thể, tính đến thời điểm cuối năm 2018, lỗ lũy kế của DAP - Vinachem còn khoảng 247,5 tỷ đồng; tổng nợ ngắn hạn là 730 tỷ đồng, giảm 30% so với thời điểm đầu năm. Tuy nhiên, tổng nợ ngắn hạn vẫn cao hơn so với tổng tài sản ngắn hạn (571 tỷ đồng).

 

Thế Anh