Đào tạo chuyên sâu về thẩm định lựa chọn nhà thầu cho Vietsovpetro

(BĐT) - Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu (Cục Quản lý đấu thầu) vừa tổ chức khóa đào tạo về đấu thầu cho Vietsovpetro tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo bà Nguyễn Thị Diệu Phương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu, khóa đào tạo đã hướng dẫn kỹ năng chuyên sâu về thẩm định trong lựa chọn nhà thầu. Khóa đào tạo đã thu hút 150 cán bộ nhân viên phụ trách công tác đấu thầu tại các đơn vị liên quan của Vietsovpetro tham gia.

Vietsovpetro là đơn vị luôn quan tâm đến nâng cao năng lực cán bộ đấu thầu nhằm tăng hiệu quả của hoạt động đấu thầu.                

Văn Huyền