Đàm phán về giá mua cổ phần nhà đầu tư chiến lược Cty – Tổng Cty IDICO

Ngày 14/11, tại Bộ Xây dựng đã diễn ra cuộc họp “Đàm phán về giá mua cổ phần nhà đầu tư chiến lược Cty – Tổng Cty IDICO”. Chủ trì cuộc họp - ông Đậu Minh Thanh – Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp Bộ Xây dựng.
Toản cảnh buổi đàm phán.
Toản cảnh buổi đàm phán.

Tham gia đàm phán có ông Đặng Văn Long – Phó Vụ trưởng vụ Kế hoạch tài chính; ông Nguyễn Văn Đạt – Tổng Giám đốc Cty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO; bà Nguyễn Hồng Phương – Chủ tịch HĐQT Cty CP Tập đoàn SSG và các thành viên khác.

Cuộc họp đã triển khai việc đàm phán về giá mua Cổ phần cho nhà đầu tư đã đăng ký tham gia mua Cổ phần Nhà đầu tư Chiến lược Cty mẹ – Tổng Cty IDICO và số lượng Cổ phần bán bổ sung theo Thông báo kết luận của Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh – Trưởng ban chỉ đạo Cổ phần hóa Tổng Cty về kết quả đấu giá Cổ phần và đánh giá xử lý số cổ phần chưa bán hết cho Nhà đầu tư theo Thông báo 441TB ngày 9/11/2017.

Kết thúc cuộc họp, các thành viên tham gia dự họp đã thống nhất về danh sách số lượng và giá bán cho 2 nhà đầu tư đã được lựa chọn là Tổng Cty Đầu tư phát triển đô thị và Khu công nghiệp – TNHH Một thành viên IDICO và Cty CP tập đoàn SSG. Cụ thể, mỗi Cty có số lượng 45 triệu cổ phần (số lượng đã đăng ký) tương đương 15% vốn điều lệ, với giá bán: 23940 đồng/CP. Về số lượng 45 triệu cổ phần tương đương 15% vốn điều lệ còn lại chưa được bán cho các nhà đầu tư chiến lược, 2 Cty đã đề nghị mua bổ sung mỗi bên 1 nửa số lượng là 22 triệu 500 cổ phiếu tương đương 7,5% vốn điều lệ.


Báo Xây dựng