Đạm Hà Bắc lỗ kỷ lục trong quý II, vốn chủ sở hữu âm 108 tỷ đồng

CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (mã chứng khoán DHB) công bố báo cáo tài chính quý II/2019 với số lỗ kỷ lục 167 tỷ đồng, gấp đôi quý II năm ngoái.
Đạm Hà Bắc lỗ kỷ lục trong quý II, vốn chủ sở hữu âm 108 tỷ đồng

Theo báo cáo, doanh thu thuần quý II đạt 849 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên chi phí giá vốn ngược lại tăng 6,8% nên dẫn đến lợi nhuận gộp còn gần 104 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, gánh nặng chi phí lãi vay, đồng thời cả chi phí bán hàng và chi phí quản ký doanh nghiệp đều tăng nên Đạm Hà Bắc đã lỗ thuần 167 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh. Kết quả Đạm Hà Bắc ghi nhận lỗ sau thuế hơn 167 tỷ đồng trong quý II – số lỗ kỷ lục theo quý mà công ty từng ghi nhận trong nhiều năm trở lại đây.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2019 Đạm Hà Bắc đạt 1.594 tỷ đồng doanh thu, tăng 35 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó giá vốn tăng cao, chi phí lãi vay, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều tăng, dẫn tới tổng lỗ nửa đầu năm lên đến 220,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 167 tỷ đồng.

Số lỗ này làm Đạm Hà Bắc ghi nhận tổng lỗ lũy kế đến hết quý II là 2.876 tỷ đồng. Công ty đã lỗ 3 năm liên tiếp từ 2016 đến 2018, và thêm cả 2 quý đầu năm 2019. Đồng thời, vốn chủ sở hữu ghi âm 108 tỷ đồng, trong khi vốn góp chủ sở hữu là 2.722 tỷ đồng.

Tính đến hết quý II, nợ phải trả của Đạm Hà Bắc lên đến 9.470 tỷ đồng, trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.332 tỷ đồng, tăng 183 tỷ đồng so với đầu năm, còn dư vay nợ thuê tài chính dài hạn giảm được 448 tỷ đồng, còn 6.108 tỷ đồng.


Trí thức trẻ