Đại Thiên Lộc (DTL) thông qua phương án phát hành 30 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 50%

Thời gian phát hành trong tháng 10/2018.
Đại Thiên Lộc (DTL) thông qua phương án phát hành 30 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 50%

CTCP Đại Thiên Lộc (mã chứng khoán DTL) vừa thông qua phương án phát hành hơn 30,3 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông tỷ lệ 50%. Tương ứng cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 303 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2016 và năm 2017. Thời gian thực hiện trong tháng 10/2018. Dự kiến sau phát hành Đại Thiên Lộc sẽ tăng vốn điều lệ từ hơn 614 tỷ đồng hiện nay lên hơn 917 tỷ đồng.

Trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán, tính riêng năm 2017 Đại Thiên Lộc đạt trên 201 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, nâng tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm lên 352 tỷ đồng.

Nửa đầu năm 2018 Đại Thiên Lộc đạt 60 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, bằng 51% lợi nhuận đạt được cùng kỳ năm 2017, nâng tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 30/6/2018 lên gần 396 tỷ đồng.


Trí thức trẻ