Đại gia Thái Lan hoãn đầu tư siêu dự án lọc dầu tại Bình Định.

Dự án lọc hóa dầu Nhơn Hội từng gây chú ý vào năm 2012 khi công bố sẽ xây dựng trên diện tích trên 2.000 ha, tổng vốn đầu tư cam kết trên 28 tỷ USD, công suất 20 triệu tấn/năm.Công trình cũng được kỳ vọng tạo việc làm trực tiếp cho khoảng 30.000 lao động và hàng trăm nghìn lao động gián tiếp, đóng góp 40% GDP tỉnh Bình Định.
Đại gia Thái Lan hoãn đầu tư siêu dự án lọc dầu tại Bình Định.


FBNC