Dabaco lãi quý II còn 8 tỷ đồng do ảnh hưởng tả lợn châu Phi

Lãi ròng nửa đầu năm của Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (HoSE: DBC) là 27,6 tỷ đồng, giảm 70,3% so với nửa đầu năm 2018.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Dabaco vừa công bố báo cáo tài chính quý II với doanh thu thuần và lợi nhuận đều giảm. Cụ thể, doanh thu giảm nhẹ so với cùng kỳ 1,8%, giá vốn hàng bán tăng 1,3%, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm 18,5%, đạt 209 tỷ đồng..

Lợi nhuận sau thuế là 7,5 tỷ đồng, giảm 90,9% so với quý II/2018. Lãi trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 88 đồng. Lợi nhuận giảm mạnh do chi phí tăng. Cụ thể, chi phí tài chính, chủ yếu là lãi vay tăng 38,9% lên 76,4 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp là 67,5 tỷ đồng, tăng 16%. Chi phí bán hàng tăng 3,3%, lên 66,2 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu tài chính chỉ tăng 2,6 tỷ đồng.

Dabaco lãi quý II còn 8 tỷ đồng do ảnh hưởng tả lợn châu Phi - ảnh 1
Đơn vị: Tỷ đồng.
Theo giải trình từ Dabaco, kết quả kinh doanh thấp do quý II, ngành chăn nuôi lơn tại Việt Nam chịu ảnh hưởng dịch tả lợn châu Phi dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty gặp khó khăn.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Dabaco ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.291,2 tỷ đồng, giảm 10,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế là 27,6 tỷ đồng, giảm 70,3%. Năm 2019, Dabaco đặt mục tiêu doanh thu 10.401 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 356 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng, công ty hoàn thành 31,6% kế hoạch doanh thu và 7,8% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến ngày 30/6, công ty có tổng tài sản trị giá 9.467 tỷ đồng. Tài sản chủ yếu nằm ở khoản mục hàng tồn kho (3.216 tỷ đồng) và tài sản cố định (3.202 tỷ đồng), chiếm 67,8% tổng tài sản. Trong khoản mục hàng tồn kho, chi phí sản xuất dở dang chiếm phần lớn, với 2.087 tỷ đồng.


NDH