CTD chốt trả cổ tức năm 2017 tỷ lệ 50%

(BĐT) - Ngày 14/8 tới sẽ là ngày chốt danh sách nhận cổ tức tiền mặt năm 2017 với tỷ lệ 50% của cổ đông CTCP Xây dựng Coteccons (mã CK: CTD). Thời gian thanh toán dự kiến là ngày 24/8.

Với gần 78,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ trích ra khoảng 391 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 27.153 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.653 tỷ đồng; tăng lần lượt 31% và 16% so với năm 2016.

Trong năm 2018, Công ty đặt kế hoạch đạt 28.000 tỷ đồng doanh thu và 1.500 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. 6 tháng đầu năm nay, Công ty đạt mức doanh thu thuần 12.613 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 718 tỷ đồng, hoàn thành 48% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

T.H