CPC tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 10%

(BĐT) - Ngày 5/1/2018, Công ty cổ phần Thuốc Sát trùng Cần Thơ (Mã CK: CPC) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2017 với tỷ lệ 10%, tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Công ty cho biết, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 4/1/2018 và thời gian dự kiến thanh toán cổ tức từ ngày 19/3/2018.

Ngoài ra, Công ty sẽ sử dụng danh sách cổ đông đã chốt ở trên thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản về việc xin trích thưởng cho HĐQT, Ban kiếm soát và cán bộ chủ chốt từ lợi nhuận sau thuế. Thời gian dự kiến thực hiện là ngày 19/1/2018.

9 tháng năm 2017, Công ty ghi nhận mức doanh thu đạt 206,14 tỷ đồng, tăng 38,5%; lợi nhuận sau thuế đạt 10,3 tỷ đồng, tăng 14,44% so với cùng kỳ 2016. Như vậy, Công ty đã hoàn thành 93,7% kế hoạch doanh thu và 85,83% kế hoạch lợi nhuận của cả năm.

Hoàng Hải