Công viên nước Đầm Sen: Lợi nhuận sau thuế đạt 89 tỷ đồng trong năm 2017

(BĐT) - Năm 2017, CTCP Công viên nước Đầm Sen đạt 196 tỷ đồng doanh thu và 89 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 7% và 16,6% so với năm 2016.

Quý IV/2017, Công ty ghi nhận mức doanh thu gần 24 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt gần 11 tỷ đồng, tăng hơn 200% so với quý IV/2016.

Lượng khách trong năm 2017 của Công ty đạt 1.264.123 người, tăng gần 3,5% so với năm 2016 và vượt 3% kế hoạch cả năm.

Năm 2018, Công ty lên kế hoạch doanh thu đạt 200 tỷ đồng với tỷ lệ cổ tức tối thiểu là 36% vốn điều lệ.

Hoàng Hải