Công ty Xây lắp mỏ TKV trúng gói thầu ngành than hơn 196 tỷ đồng

(BĐT) - Công ty CP Than Hà Lầm Vinacomin (Bên mời thầu) vừa lựa chọn Công ty Xây lắp mỏ TKV là nhà thầu trúng Gói thầu Thuê ngoài đào lò chuẩn bị sản xuất năm 2019. Giá trúng thầu là 196.417 triệu đồng, giá gói thầu là 197.133 triệu đồng, chênh lệch giảm 716 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,3%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 220 ngày, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bên mời thầu cho biết, gói thầu nêu trên được đấu thầu rộng rãi trong nước nhưng chỉ có 1 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, dù Bên mời thầu đã gia hạn thời điểm đóng thầu thêm 6 ngày (từ ngày 9/5/2019 đến ngày 15/5/2019).

Vào tháng 12/2018, Công ty Xây lắp mỏ TKV cũng đã được bên mời thầu này lựa chọn là nhà thầu trúng Gói thầu Thuê ngoài đào lò chuẩn bị sản xuất khu I - A vỉa 7, với giá trúng thầu 87.831 triệu đồng (thời gian thực hiện hợp đồng là 380 ngày).

Theo tìm hiểu, Công ty Xây lắp mỏ TKV được thành lập từ ngày 1/1/2018, có địa chỉ tại TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Đến nay, Công ty được công khai trúng 8 gói thầu, đều do các đơn vị thành viên của Vinacomin mời thầu, trong đó có 4 gói thầu do Công ty CP Than Vàng Danh – Vinacomin mời thầu, 2 gói thầu do Công ty CP Than Hà Lầm mời thầu, 1 gói thầu do Công ty CP Than Mông Dương Vinacomin mời thầu và 1 gói thầu do Công ty CP Than Núi Béo Vinacomin mời thầu. Gói thầu hơn 196 tỷ đồng nêu trên là gói thầu có quy mô lớn nhất trong số 8 gói thầu này. Thời gian tới, Công ty Xây lắp mỏ TKV sẽ phải thực hiện cùng lúc 5 gói thầu, với tổng giá trúng thầu hơn 506 tỷ đồng.

         

Khánh Ngọc