Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6 trúng gói thầu hơn 93 tỷ đồng tại Điện Biên

(BĐT) - Gói thầu Xây lắp + thiết bị (đã bao gồm chi phí hạng mục chung) vừa được Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Điện Biên trao cho Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6 (gọi tắt là Thương mại và Xây dựng số 6). Giá trúng thầu là hơn 93,4 tỷ đồng. Giá gói thầu là hơn 94,5 tỷ đồng.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Gói thầu thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m do Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Điện Biên mời thầu. Nguồn vốn thực hiện Dự án là từ vốn cân đối ngân sách địa phương, vốn thu tiền sử dụng đất được tạo ra từ Dự án và đấu giá đất được sử dụng.

Gói thầu nêu trên lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6 có địa chỉ tại tỉnh Điện Biên, với vốn điều lệ 550 tỷ đồng. Tính từ cuối năm 2016 đến nay, nhà thầu này trúng nhiều gói thầu trị giá từ hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.      

Việt Anh