Công ty TNHH MTV Xây dựng 99 trúng 2 gói thầu giao thông ở Vĩnh Phúc

(BĐT) - Công ty TNHH MTV Xây dựng 99 vừa được công bố trúng cùng lúc 2 gói thầu giao thông có quy mô lớn do Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu. 
Ảnh  minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Cả 2 gói thầu đều được đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ; thời gian đóng thầu là ngày 18/9/2018; thời gian thực hiện hợp đồng đều là 16 tháng. 

Thứ nhất là Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Mở rộng cầu Bì La bắc qua sông Phó Đáy trên Đường tỉnh 306, giá trúng thầu của Công ty TNHH MTV Xây dựng 99 là gần 74.051 triệu đồng (giá gói thầu là 74.949 triệu đồng, chênh lệch giảm 898 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 1,1%). Gói thầu này sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2016 và nguồn dự phòng ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017.

Thứ 2 là Gói thầu Xây lắp thuộc Dự án Đường nối cầu Phú Hậu đến Quốc lộ 2, giá trúng thầu của Liên danh Công ty TNHH MTV Xây dựng 99 - Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Linh Nam là 96.637 triệu đồng (giá gói thầu 96.865 triệu đồng, chênh lệch giảm 228 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,23%). Dự án Đường nối cầu Phú Hậu đến Quốc lộ 2 sử dụng nguồn vốn đầu tư công tăng thêm 100 tỷ đồng, vốn ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc 30 tỷ đồng (từ nguồn vốn tăng thu ngân sách nhà nước Tỉnh năm 2016 chuyển nguồn sang năm 2017).

Công ty TNHH MTV Xây dựng 99 có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, địa chỉ tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Trong vòng 3 năm trở lại đây, công ty này được công khai trúng 7 gói thầu thông qua đấu thầu rộng rãi, trong đó có 4 gói thầu nằm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Tuấn Dũng