Công ty Thúy Nga xin thăm dò cát tại bãi Trằm (Thừa Thiên Huế)

(BĐT) - Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Công ty TNHH MTV Thúy Nga đã có đơn xin thăm dò loại khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng, san lấp tại diện tích quy hoạch khoảng 1,55 ha tại bãi Trằm, thôn Thủy Dương, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc.

Để bảo đảm quy trình thủ tục cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản theo đúng quy định, sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày có thông báo (19/5/2017), nếu không có tổ chức, cá nhân nào khác nộp hồ sơ xin thăm dò tại khu vực trên, Ban sẽ tiến hành thủ tục lựa chọn tổ chức, cá nhân để trình cấp phép thăm dò theo quy định.        

Trần Tuyết