Công ty Thủy điện - Điện lực 3 đạt 46 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế

(BĐT) - Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3 (mã chứng khoán: DRL) vừa công bố kết quả kinh doanh cả năm 2018. Theo đó, tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế cả năm 2018 lần lượt đạt 85 tỷ đồng và 46 tỷ đồng, giảm lần lượt 15% và 28% so với năm 2017.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù doanh thu và lợi nhuận đều giảm so với năm 2017 nhưng Công ty vẫn hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch cả năm 2018 đặt ra. Bước sang năm 2019, Công ty đặt mục tiêu kế hoạch sản lượng điện 74 triệu kWh; tổng doanh thu là 91,6 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 52,3 tỷ đồng và cổ tức dự kiến hơn 52/CP.

 

Hoàng Việt