Công ty Thanh Nam xin thăm dò đá xây dựng tại Đắk Nông

(BĐT) - Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông vừa nhận được hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản của Công ty TNHH Xây lắp và Khai thác vật liệu xây dựng Thanh Nam. 

Vị trí đề nghị thăm dò có số ký hiệu KT-D-35 theo Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 16/1/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020.

Ngoài hồ sơ của Công ty Thành Nam, Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông sẽ tiếp tục tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản của các tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu tại vị trí nêu trên. Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 23/3 - 23/4/2018.     

Trung Hiếu