Công ty Phân bón Miền Nam: Lãi ròng giảm 55,56% sau soát xét

(BĐT) - Theo kết quả soát xét báo cáo tài chính của kiểm toán cho kỳ kế toán 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty CP Phân bón Miền Nam, lợi nhuận ròng giảm từ 13,3 tỷ đồng xuống còn 5,9 tỷ đồng, tương đương 55,56% so với báo cáo tài chính tự lập.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Phân bón Miền Nam cho biết ngày 21/3/2019, Công ty dự kiến được nhận 319.200 USD (tương đương 7,4 tỷ đồng) chia cổ tức tại Công ty TNHH Hóa chất LG Vina. Tuy nhiên, đến ngày 15/8/2019, HĐTV LG Vina đã quyết định không chia cổ tức theo quyết định trước đó nhằm giữ vốn mở rộng nhà máy. Do đó, lợi nhuận sau soát xét của Công ty bị sụt giảm.

         

Hoàng Việt