Công ty Năm Anh Em xin thăm dò đá ở Lâm Đồng

(BĐT) - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, sở này vừa nhận được đơn đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản đá xây dựng tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng của Công ty TNHH Năm Anh Em. 
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Địa điểm Công ty đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản là thôn Tân Phú, xã Ninh Gia, loại khoáng sản là đá làm vật liệu xây dựng thông thường; tổng diện tích thăm dò 4,3 ha.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cũng cho biết, Sở sẽ tiếp tục tiếp nhận hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản của các tổ chức, cá nhân khác đối với khu vực thăm dò khoáng sản nêu trên đến ngày 12/4/2018.

Bích Thảo