Công ty của bầu Đức bị phạt 60 triệu đồng vì vi phạm công bố thông tin

UBCK vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG – sàn HOSE).
Công ty của bầu Đức bị phạt 60 triệu đồng vì vi phạm công bố thông tin

Nguyên nhân theo UBCK do Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HOSE và trên phương tiện công bố thông tin của UBCK đối với hàng loạt báo cáo tài chính).

Cụ thể, báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất quý IV/2015, BCTC riêng và hợp nhất năm 2015 kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2015, BCTC riêng và hợp nhất quý I/2016 và Giải trình kết quả kinh doanh trên BCTC riêng và hợp nhất quý I/2016, BCTC riêng và hợp nhất Quý II/2016 và giải trình kết quả kinh doanh trên BCTC riêng và hợp nhất Quý II/2016, BCTC riêng và hợp nhất quý IV/2016, BCTC riêng và hợp nhất năm 2016 kiểm toán và Giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh năm 2016 trước và sau kiểm toán, BCTC riêng và hợp nhất quý I/2017.

Ngoài ra, HAG còn vi phạm công bố thông tin đối với công văn thông báo triệu tập ĐHĐCĐ thường niên tổ chức họp ngày 15/9/2016 và Báo cáo thường niên năm 2016.

Được biết, trước đó, tháng 10/2017, một công ty khác của bầu Đức là CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HNG – sàn HOSE) cũng đã chịu mức phạt 255 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch và buộc phải cải chính thông tin.

Mới đây Hoàng Anh Gia Lai đã công bố báo cáo tài chính quý IV/2017. Theo đó, lũy kế cả năm Công ty ghi nhận tổng doanh thu thuần 4.895,66 tỷ đồng, giảm 27% so với năm trước và hoàn thành 77,28% so với kế hoạch năm (6.335 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế đạt 1.055,68 tỷ đồng, trong khi năm trước lỗ hơn 1.980 tỷ đồng, và vượt tới 91,25% kế hoạch cả năm (552 tỷ đồng).

Tính đến 31/12/2017, tổng tài sản HAG gần 53.444,5 tỷ đồng, tăng hơn 1.318 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng hơn 571 tỷ đồng, còn hàng tồn kho giảm 538 tỷ đồng từ hơn 1.798 tỷ đồng xuống hơn 1.259 tỷ đồng.

Nợ phải trả của HAG giảm hơn 1.024 tỷ đồng, trong đó vay ngắn hạn giảm đáng kể 2.683 tỷ đồng, tương ứng giảm 46,93% so với cuối năm trước; vay dài hạn cũng giảm 1.833 tỷ đồng, tương ứng giảm 8,48% so với cuối năm trước.


ĐTCK