Công ty CP Thủy Tạ bị phạt vì không chịu nộp báo cáo

(BĐT) - Nguồn tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, cơ quan này vừa ban hành Quyết định số 998/QĐ-XPVPHC xử phạt 85 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Thủy Tạ, địa chỉ tại số 6 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Theo UBCKNN, Công ty CP Thủy Tạ vi phạm không báo cáo UBCKNN các thông tin định kỳ về báo cáo tài chính năm được kiểm toán, báo cáo thường niên, báo cáo quản trị Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên từ khi đăng ký công ty đại chúng với UBCKNN đến nay.       

Việt Ba