Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons nới room lên 60%

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức ở Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29/6, Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (mã: CTD) đã đưa ra kế hoạch điều chỉnh nới room từ 49% lên 60%.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Cụ thể, CTD đặt mục tiêu dự kiến của năm 2017 gồm: doanh thu thuần là 27.000 tỷ đồng (tăng 30% so với kết quả thực hiện trong năm 2016) và lợi nhuận sau thuế là 1.750 tỷ đồng (tăng 23%).

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, ông Nguyễn Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị CTD cho biết, hiện nay, công ty này đã phát triển đạt doanh thu hơn 1 tỷ USD, có trên 2.000 người lao động, nên cần tổ chức bộ máy hoạt động theo thông lệ quốc tế để đáp ứng nhu cầu phát triển và mục tiêu thu hút các nhà đầu tư; trong đó, CTD đã từng bước thành lập ban giám sát tài chính, ban kiểm toán nội bộ, ban kiểm soát nội bộ, ban đầu tư...

Ngoài ra, CTD chỉ phát hành 1.305.000 cổ phiếu (với giá 40.000 đồng/cổ phiếu), so với kế hoạch phát hành 2.590.000 cổ phần ESOP theo chính sách khuyến khích tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Việc điều chỉnh này, nhằm đảm bảo cân đối lợi ích của cán bộ, công nhân viên và cổ đông của CTD.

Với kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh trong năm 2016, CTD chia cổ tức 50% bằng tiền mặt. Bên cạnh đó, CTD sẽ giữ lại 60% lợi nhuận sau thuế của năm 2016 để bổ sung quỹ đầu tư phát triển theo định hướng đầu tư vào chuỗi giá trị ngành xây dựng, gia tăng lợi nhuận và đảm bảo các mục tiêu phát triển bền vững của công ty.


TTXVN