Công nhận doanh nghiệp ưu tiên về hải quan trong 30 ngày

(BĐT) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 07/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2015/TT-BTC quy định áp dụng chế độ ưu tiên thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp (DN). Theo đó, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Tổng cục Hải quan thẩm định, kết luận về việc công nhận ưu tiên về thủ tục hải quan cho DN.
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Về thẩm định hồ sơ, Tổng cục Hải quan kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của DN và dự án trọng điểm; đối chiếu thông tin DN cung cấp, thông tin thu thập về DN từ cơ quan thuế và cơ quan hải quan nơi DN có trụ sở chính và nơi DN có hoạt động xuất nhập khẩu với điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên.

Về thẩm định thực tế tại DN, Tổng cục Hải quan tổ chức thực hiện thẩm định thực tế hoạt động của DN với thông tin khai báo của DN; thời gian thẩm định tối đa là 5 ngày làm việc. 

Hoàng Oanh