Công bố thông tin không đúng quy định, TICO bị xử phạt

(BĐT) - Nguồn tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt hành chính 60 triệu đồng đối với Công ty CP TICO do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Cụ thể, Công ty CP TICO báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn quy định các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2015, năm 2016 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2015, năm 2016; Biên bản họp, Nghị quyết và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, bất thường năm 2016.

Công ty CP TICO có vốn điều lệ hơn 65 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh các chất hoạt động bề mặt DBSA, LABS, LAS, LEOS; mua bán các thiết bị máy móc công nghệ hóa học, các nguyên liệu phục vụ cho sản xuất hóa chất và các mặt hàng tẩy rửa.     

Việt Nguyễn